Biuro rachunkowe
VESTRA

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego doradztwa rachunkowo-finansowego i gospodarczego opartego na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów prowadzących działalność o różnym profilu i wielkości.

O nas

Firma

„VESTRA Biuro Rachunkowe” to zespół księgowych posiadających wykształcenie zdobyte w szkołach wyższych oraz wieloletnie doświadczenie pozyskane przy prowadzeniu księgowości firm polskich i zagranicznych (zarówno handlowych, produkcyjnych jak i usługowych).

Zatrudniamy pracowników dojrzałych zawodowo i świadomych swoich powinności. Na bieżąco podnosimy kwalifikacje przez uczestnictwo w branżowych szkoleniach oraz śledzenie nowości z zakresu rachunkowości, finansów i prawa.

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego doradztwa rachunkowo-finansowego i gospodarczego opartego na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów prowadzących działalność o różnym profilu i wielkości.

Korzystając z naszych usług nie ponosicie Państwo żadnych kosztów zatrudnienia pracowników, wyposażenia stanowisk pracy, szkoleń, ewentualnych zwolnień lekarskich i urlopów. Powierzając nam obsługę swojej firmy, Klient nie tylko płaci za faktycznie wykonaną usługę, eliminuje swoje zaangażowanie w wiele tematów, ale głównie koncentruje się na prowadzeniu własnej działalności.

Działalność nasza objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności.

Lata doświadczenia
0
Obsłużonych firm
0
Zadowolonych klientów
0 %

potwierdzone rekomendacjami

O nas

Nasze atuty to:

Agreement

Llicencje Ministra Finansów (nr 9304/2005).

Konkurencyjne
ceny.

Sprawne terminy realizacji usług.

Rzetelność

HR Management

Zaangażowanie w sprawy klientów.

Poufność przekazywanych informacji.

O nas

3 zasady:

Wykonujemy usługi księgowe i konsultingowe w pełnym zakresie dla firm każdej wielkości i dowolnej organizacji prawnej.

Rozwijamy się dzięki naszym podstawowym wartościom „sumiennie”, „sprawnie” i „solidnie” dzieląc się z Klientami korzyściami z takiego działania.

Jesteśmy bezkompromisowi w sprawach jakości świadczonych usług, organizacji pracy i sprawności.

Zapewniamy naszym Klientom  wygodę współpracy, bezpieczeństwo funkcjonowania i stwarzamy im wartość dodaną poprzez inspirację i wsparcie organizacyjne.

Osiągnięcie poziomu wiodącej firmy księgowej zapewniającej prowadzenie usług na oczekiwanym przez klientów poziomie oraz oferującej najnowocześniejsze rozwiązania w tym zakresie.

Działamy:

sumiennie – kierujemy się przepisami i ich oficjalną wykładnią. Jesteśmy lojalni wobec Klientów. Prowadzimy sprawy finansowe zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem i wykazujemy w dokumentacji ich prawdziwy obraz.

sprawnie – dotrzymujemy terminów obowiązujących w przepisach i uzgodnionych z Klientami. Wykonujemy zadania w wyznaczonym czasie, zgodnie z najlepszą wiedzą. Przekazujemy informacje w wymaganej formie i w ustalony sposób.

solidnie – zawsze dokładnie rozpoznajemy Państwa aktualne potrzeby i oczekiwania. Będąc w stałym kontakcie z Klientami stale monitorujemy ich zmianę. Przewidujemy następstwa działań finansowych i księgowych oraz podpowiadamy najlepsze rozwiązania. Takie podejście daje nam możliwość kompleksowego świadczenia usług dopasowanych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia Klienta.

Usługi

Usługi

Zakres usług księgowych

W ramach usług podatkowo-księgowych oferujemy rzetelne ewidencjonowanie dokumentów, prowadzenie rejestrów VAT i ewidencji środków trwałych, przygotowywanie deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz bieżące konsultacje finansowo-podatkowe.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej naliczamy płace, prowadzimy dokumentację pracowniczą  (przygotowujemy umowy o pracę, aneksy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach i inne dokumenty kadrowe), sporządzamy umowy cywilnoprawne i sporządzamy deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego.

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), outsourcing;

2. prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

3. prowadzenie uproszczonej ewidencji księgowej (ryczałt),

4. sporządzanie polityki rachunkowości

5. sporządzanie planów kont,

6. dokumentacja cen transferowych;

7. sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych: CIT, PIT, VAT, VAT-UE i inne,

8. sporządzanie bilansów, rachunku zysków i strat,

9. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych według obowiązujących przepisów
    w tym wersja  XML,

10. prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Usługi

Zakres usług kadrowo-płacowych

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem
  stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzenie listy płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji podatkowej pracownika i zleceniobiorców prac zleconych
 • przygotowywanie umów zleceń
 • sporządzenie listy płac prac zleconych
 • sporządzenie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zas. chorobowy, rodzinny, macierzyński)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne.

Zaufaj Nam!

Powierzając nam wyprowadzanie zaległości (w podatkach, ewidencjach, księgach itp.) oszczędzamy Państwu stresów i kłopotów związanych z:

 • oszacowaniem zakresu prac, ich pracochłonności,
 • wykonaniem harmonogramu działań,
 • uzgodnieniem z odpowiednimi organami i urzędami państwowymi,
 • terminu uzupełnienia zaległości,
 • wykonaniem zaległych księgowańi sporządzeniem ewidencji,
 • sporządzeniem zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań.

Przekonaj się już teraz jak przyjemna jest współpraca na podstawie korzystnej dwustronnej umowy. Podstawą jest Twoje zadowolenie i korzyść z usług.

Wzory umów wysyłamy po wcześniejszym kontakcie mailowym bądź telefonicznym.

Cennik

Oferta cenowa

„ Każdego klienta traktujemy indywidualnie dopasowując cenę do ilości pracy oraz dokumentów”

–  bez ewidencji VAT – od 150,00 zł

–  z ewidencją VAT i JPK – od 250,00 zł

– bez ewidencji VAT – od 280,00 zł

– z ewidencją VAT i JPK – od 310,00 zł


Opłata za miesięczną obsługę podstawową w zależności od ilości dokumentów zaksięgowanych:

Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: sporządzenie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów, wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych. Doradztwo bieżące dotyczące prowadzonej działalności.

– ceny od 500,00 zł

Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: sporządzenie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów, wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenie ZUS właściciela, prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych, przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg.

Zamknięcie Ksiąg Handlowych wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego – w cenie opłaty jak za ostatni miesiąc roku obrotowego.

– ceny od 45,00 zł

 (powyższe ceny – ryczałtowe ceny netto)

(powyższe ceny – ryczałtowe ceny netto)

Partnerzy